دانشجویان ایرانی پرث استرالیا

در خصوص اخذ پذیرش و بورس و اقامت در استرالیای غربی

نحوه ارزشیابی دانشگاههای استرالیا از نظر وزارت علوم و فناوری

الف) دانشگاه‌ها و مراكز آموزش‌ عالي‌ استراليا، گروه‌ يك‌ (ممتاز.(

1- University of Sydney

2- University of Melbourne

3- Australian National University (ANU)

4- The University of Queensland

5- University of Adelaide

6- The University of Western Australia

7- University of Tasmania

8- The University of New South Wales

9- University of Wollongong

10- Australian Defence Force Academy (ADFA)

11- Monash University

12- Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT)

13- Griffith University

14- James Cook University of North Queensland

15- Queensland University of Technology (QUT)

16- University of South Australia

17- The Flinders University of South Australia

18- Murdoch University

19- Curtin University of Technology

20- Macquarie University

21- University of New England

22- The University of Newcastle

23- University of Technology, Sydney

24- University of Western Sydney, Hawkesbury

25- University of Western Sydney, Nepean

26- University of Western Sydney, Macarthur

27- La Trobe University

28- Deakin University

29- Swinburne University of Technology

30- Victoria University of Technology

ب) دانشگاه هاومراکز آموزش عالی استرالیا ،گروه دو (خوب).

مدارک اخذشده از دانشگاه های گروه دو استرالیا نیز ارزشیابی می شود، اما تحصیل در دورذه دکترا ترجیها" در دانشگاه های گروه یک (ممتاز) توصیه می شود.

1- University of Canberra

2- Charles Sturt University

3- Australian Catholic University

4- University of Ballarat

5- Central Queensland University

6- University of Southern Queensland

7- Edith Cowan University

8- Northern Territory University

9- Southern Cross University

10- Australian Maritime College

و نحوه ارزشیابی مدارک به صورت زیر خواهد بود:

مدارك

شرايط

ارزشيابي

Diploma

2یا3 سال تحصيل بعد از ديپلم دبيرستان

كارداني

Bachelor

4  يا 5 سال بعد از ديپلم دبيرستان

كارشناسي

Master

2يا 3 سال تحصيل بعد از كارشناسي

كارشناسي ارشد

Doctor of Philosophy (Ph.D.)

حداقل 3 سال تحصيل بعد از كارشناسي ارشد

دكترا

+ نوشته شده در  دهم مرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط پدی  |